https://www.facebook.com/Lubella.Uwielbiam
https://www.instagram.com/lubella_uwielbiam/
https://www.youtube.com/user/lubellauwielbiam
Laureat Nr paragonu Losowanie Nagroda Status weryfikacji
Martyna K. 487927 03.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Ewa S. 314234 03.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Emilia D. 558482 04.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Katarzyna W. 747017 05.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Teresa B. 1556 06.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Jolanta P. 888118 07.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Mariusz S. 954454 10.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Małgorzata L. 647527 10.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Dorota K. 92028 10.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Patryk P. 983108 11.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Ryszard K. 447351 12.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Zofia L. W264437 13.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Marta S. 447906 14.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Piotr P. 550842 17.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Barbara F. 385311 17.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Krystyna S. W295243 17.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Jacek B. W259365 18.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Kinga Ś. 227058 19.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Małgorzata D. 366372 24.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON niepotwierdzony
Ryszard M. 820166 24.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Jowita K. 168964 24.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Sławomira P. 397245 24.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Katarzyna L. 863277 24.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Henryk M. 056345/0217 25.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Halina D. 2038608 26.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Alina G. 651198 27.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Alicja H. W083634 28.06.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Leszek J. 223694 01.07.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Anna K. 400500 01.07.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Grażyna C. 130585 01.07.2019 karta podarunkowa DECATHLON potwierdzony
Magdalena S. 491972 08.07.2019 nagroda pieniężna potwierdzony

Kiedy można wziąć udział w loterii?

Uczestnik może zgłosić swój udział w loterii w dniach od 1 do 30 czerwca 2019 r.

Czy w loterii może wziąć udział osoba niepełnoletnia?

Nie, w loterii mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.

Co należy zrobić, by wziąć udział w loterii? 

Aby wziąć udział w loterii, należy w dniach od 1 do 30 czerwca 2019 r. zakupić jednorazowo dwa dowolne produkty marki Lubella i wysłać zgłoszenie poprzez formularz na stronie www.loterialubella.pl. Należy zachować oryginały zgłoszonych do loterii paragonów, ponieważ będą one potrzebne do odbioru wygranych nagród.

Jakie produkty biorą udział w loterii?


W promocji biorą udział wszystkie produkty marki Lubella, w tym makarony, płatki zbożowe, płatki śniadaniowe, kasze, mąki oraz przekąski.

Ile razy mogę wziąć udział w loterii?

W loterii można wziąć udział dowolną liczbę razy, przy czym podstawą każdego zgłoszenia musi być osobny paragon fiskalny.

Zarejestrowałem paragon, ale nie otrzymałem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 

Sprawdź wszystkie foldery swojej skrzynki odbiorczej, w tym folder SPAM. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest wysyłane automatycznie. Brak wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem udziału w loterii wskazuje na nieprawidłowe podanie adresu e-mail w formularzu zgłoszeniowym. Takie zgłoszenie nie upoważnia do udziału w loterii.

Zgubiłem dowód zakupu. Czy wciąż mogę zostać laureatem loterii?

Nie. Każdy uczestnik w przypadku wygranej zostanie poproszony o okazanie paragonu fiskalnego. Jeśli go nie posiada, nie uzyska prawa do nagrody.

Kiedy odbywają się losowania nagród?

Losowania kart podarunkowych Decathlon odbędą się w dniach: 3.06.2019 r., 4.06.2019 r., 5.06.2019 r., 6.06.2019 r., 7.06.2019 r., 10.06.2019 r., 11.06.2019 r., 12.06.2019 r., 13.06.2019 r., 14.06.2019 r., 17.06.2019 r., 18.06.2019 r., 19.06.2019 r., 24.06.2019 r., 25.06.2019 r., 26.06.2019 r., 27.06.2019 r., 28.06.2019 r. i 1.07.2019 r. (zawsze o godz. 9:30).
Losowanie nagrody pieniężnej odbędzie się 8 lipca 2019 r. (o godz. 10:00).

Jak dowiem się o wygranej?

W dniu przeprowadzenia losowania zostanie nawiązana próba kontaktu telefonicznego pod numer podany w zgłoszeniu. Organizator jest zobowiązany do podjęcia trzech prób połączenia telefonicznego z laureatem. Jeżeli nie uda się połączyć z laureatem w czasie tych prób, traci on prawo do nagrody i jego miejsce zajmuje laureat rezerwowy, do którego znowu trzykrotnie spróbujemy się dodzwonić. Szczegóły tej procedury znajdziesz w regulaminie loterii. 
 

Jak odebrać wygraną kartę podarunkową Decathlon?

Po dokonaniu przez organizatora powiadomienia o wygranej laureat zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty tej rozmowy doręczyć organizatorowi za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres loteria@amooco.com lub listownie na adres jego siedziby, tj. Agencja Reklamowa Amooco, ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław (z dopiskiem: Loteria „Apetyt na przygodę”), następujące dokumenty:
•    wypełniony i podpisany formularz zwycięzcy (lub jego skan, gdy doręczenie następuje drogą mailową), otrzymany mailem e-mailem od organizatora,
•    paragon fiskalny (lub jego skan, gdy doręczenie następuje drogą mailową) potwierdzający dokonanie zakupu produktów objętych promocją, podany w formularzu zgłoszeniowym. 
Wydanie kart podarunkowych Decathlon nastąpi poprzez przesłanie ich przesyłką kurierską na adres zwycięzcy.

Jak odebrać nagrodę pieniężną?

Po dokonaniu przez organizatora powiadomienia o wygranej laureat zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty tej rozmowy doręczyć organizatorowi osobiście lub listownie na adres jego siedziby, tj. Agencja Reklamowa Amooco, ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław (z dopiskiem: Loteria „Apetyt na przygodę”), następujące dokumenty:
•    wypełniony i podpisany formularz zwycięzcy, dostępny na stronie www.loterialubella.pl,
•    wypełnione i podpisane oświadczenie zwycięzcy, dostępne na stronie www.loterialubella.pl,
•    paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu produktów objętych promocją, podany w formularzu zgłoszeniowym. 
Wydanie zwycięzcy nagrody pieniężnej nastąpi poprzez przelanie należnej mu kwoty w wysokości 20 000 zł na wskazany rachunek bankowy. 

Czy uczestnik ponosi jakieś koszty związane z wygraną w loterii?

Nie. W przypadku wygranej nagrody pieniężnej, która podlega opodatkowaniu, organizator opłaci należny podatek w imieniu zwycięzcy, przelewając na konto właściwego urzędu skarbowego kwotę 2 222 zł.

Czy mogę wymienić nagrodę na inną?

Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.
 

Jak uzyskać odpowiedź na pytanie, którego nie ma na tej liście?

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, na które nie umieszczono odpowiedzi w FAQ, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem loterii (dostępnym na stronie www.loterialubella.pl) lub skontaktowania się z organizatorem loterii poprzez formularz kontaktowy.
 

Dane osobowe osoby składającej zapytanie za pomocą powyższego formularza są przetwarzane przez organizatora loterii zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
https://www.facebook.com/Lubella.Uwielbiam
https://www.instagram.com/lubella_uwielbiam/
https://www.youtube.com/user/lubellauwielbiam